Mifepristone-200mg

Mifepristone 200mg phá thai an toàn

Thuốc Mifepristone 200mg là gì ? Thuốc Mifepristone 200mg gồm thành phần gì?  Mifestad 200 mg Liều dùng của thuốc Mifepristone 200mg Ngày 1 : 200 mg mifepristone (1 viên), uống 1 liều duy nhất. Ngày thứ 2 : 800 mcg misoprostol Công dụng của thuốc Mifepristone 200mg Mifestad 200 được sử dụng để kết […]

Xem chi tiết