mifepristone 200

Mifepristone và misoprostol là gì?

Mifepristone và misoprostol là hai loại thuốc thường được sử dụng trong quá trình phá thai y tế. Dưới đây là thông tin về từng loại thuốc: Kết hợp giữa mifepristone và misoprostol thường được sử dụng để thực hiện phá thai y tế trong các trường hợp hợp pháp và an toàn. Tuy nhiên, […]

Xem chi tiết