Chấm Dứt Thai Kỳ: Cách Thực Hiện, Lợi Ích, và Tùy Chọn

Mục lục: Phần 1: Định nghĩa chấm dứt thai kỳ Chấm dứt thai kỳ là quá trình ngừng thai kỳ một cách cố ý thông qua các phương pháp y tế hoặc phẫu thuật. Phần 2: Cách thực hiện chấm dứt thai kỳ Phần 3: Lợi ích và rủi ro của chấm dứt thai kỳ […]

Xem chi tiết

RU-486: Định nghĩa, Cách sử dụng, và Tác động phụ

Mục lục: Phần 1: Định nghĩa RU-486 RU-486 là một loại thuốc dùng để chấm dứt thai kỳ ban đầu. Đây là một loại thuốc trợ kinh không phẫu thuật và thường được gọi là “viên trợ kinh.” Phần 2: Cách sử dụng RU-486 Phần 3: Tác động phụ của RU-486 Phần 4: Lợi ích […]

Xem chi tiết
mifepristone 200

Mifepristone 200mcg: Sự Hiểu Biết Chi Tiết

Mifepristone 200mcg, còn được gọi là RU-486 hoặc “abortion pill,” là một loại thuốc dùng để chấm dứt thai kỳ trong giai đoạn sớm. Được phát triển và sử dụng rộng rãi từ những năm 1980, Mifepristone đã mang lại cơ hội lựa chọn an toàn cho phụ nữ trên khắp thế giới. Cách Sử […]

Xem chi tiết